جلسه شانزدهم فقه فناوریهای نوین۲: امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی (۲۶ فروردین ۱۳۹۵)

فایل صوتی (بشنوید): 
تصویر: