جلسه پنجاه و یکم فقه فناوریهای نوین۲: امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی (۲۸ دی ۱۳۹۶)

فایل صوتی (بشنوید): 
تصویر: